CON CU KHÔNG NGỦ YÊN..😁

1Phut3Cai

Uid: 87
Trung úy
1,5TR 2 CÁI. CÓ SHARE CHO HUYNH ĐÀI NÀO CÓ NHU CẦU VÀ ĐÃ CÓ ZALO EM. (EM KO CHECK HỘP THƯ NỔI MONG AE THÔNG CẢM).

LƯU Ý: EM SHARE KO CÓ PHÍ PHỦNG GÌ HẾT, NÊN AE ĐI ĂN VỀ NGON DỞ ĐỪNG KHIẾU NẠI E. VỚI ĐỪNG NHẮN TIN E HỎI MẤY CÂU ĐẠI LOẠI NHƯ "NGON KO??", "GIÁ SAO??" CÁC THỨ. VÌ EM BẬN LẮM THÔNG CẢM CHO EM KHOAI NHA.🥺

PM THẲNG ZALO KHOAI CHỨ ĐỪNG GỬI KB: PASS LÀ KHOAI 1208.

A8248B76-0FC9-46A3-ABE1-C0EAEF59E5A5.jpeg


1377C18C-614A-43B3-9BBC-DA5BBAD951A3.jpeg


3CD9AFF9-AC5A-4819-B0B9-474315AD1A8F.jpeg


D38933D1-D682-4693-B0A6-665FBFFA03ED.jpeg


D59DCAB1-D640-496D-BB2B-24BAA8C61CEE.jpeg


88CF1C2F-F03F-4C91-9F7E-0C02F90F6539.jpeg


10B7CBF8-05BD-4BCB-9286-0711E80ADC52.jpeg


C0FAB975-F8F5-4DCE-8840-AB532EDB366A.jpeg


35DD8391-E24E-4AA1-80BE-B4556EB220F7.jpeg


3F6A6320-B237-45ED-976F-ECD45DE795AA.jpeg


527FF2C6-FC65-4FA0-B7DD-12EC0C5E7B3C.jpeg


1AE4F6E9-567F-4FDB-88E2-BF89E2AE685B.jpeg


8C18A873-24FC-4BDE-A7D1-2EACB0419952.jpeg
 
Top
amung
X