Dáng này mấy ní chịu được bao nhiêu phút nhỉ

Top
amung
X