Những shot ảnh free hiếm hoi của Tunlita (Phạm Thị Tùn)

cutovl

Uid: 4180
Binh nhất
Bác nào hay coi mấy diễn đàn về ảnh thì biết ảnh của bác Tùn (Phạm Thanh Tùng) khá chất lượng. Dù là ảnh free câu tương tác nhưng cũng đẹp vl

Các bác cũng biết em thường share ảnh chất lượng, nên nhớ like ủng hộ các bác nhé :D

Tiêu chí như cũ: Ảnh ko gắn watermark Rphang mà để nguyên của tác giả. Ảnh độ phân giải cao bác nào hứng có thể tải về làm hình nền đt cũng truất thôi rồi. Đặng biệt là 2 hình đầu tiên :D
-----------------------------------------

44043685931_b6937eac9e_k.jpg


29106913867_643aedc42b_k.jpg


29106914207_735da11aa0_k.jpg


29106914507_edc8ba3e39_k.jpg


30233112187_09c04e463c_h.jpg


30885005068_7bddc0221a_k.jpg


30937128987_d87ac0b326_k.jpg


31012454267_cde7ceb72d_k.jpg


31012455467_3aaf71c9db_k.jpg


31112751608_2e06a0c63f_k.jpg


31112770538_9cceb1b2f2_k.jpg


43126316285_0227f29317_k.jpg


43137739015_675d9ce693_k.jpg


43137740285_fa4c1a6243_k.jpg


43137741065_2a94863154_k.jpg


43137741325_688d0d5be4_k.jpg


43137741905_9688b33474_k.jpg


43137742745_37fe9ff2af_k.jpg


43137743115_4c11ef1154_k.jpg


43137744725_d549e73d7a_k.jpg


43137746125_3f98626a93_k.jpg


43137746885_3a2654ebb1_k.jpg


43137747635_91adfec8b7_k.jpg


43137748005_c725748ca9_k.jpg


43137748675_16774aea42_k.jpg


43137751255_d2c3faac0c_k.jpg


43137752235_eb4e33279e_k.jpg


43322722440_905eb953a4_k.jpg


43323407080_7063fff329_h.jpg


43325132614_0d8a087670_k.jpg


43325132774_03f06cc750_k.jpg


43325133154_0fe8e3c68a_k.jpg


43325133534_31782e4b50_k.jpg


43733070295_f74e78da74_k.jpg


43995252932_81f743c6d2_k.jpg


43995253182_7945641ca6_k.jpg


43995253322_694e6462f5_k.jpg


43995253702_795d92f6fa_k.jpg


43995255082_cfd86676c8_k.jpg


43995291882_e2b068c673_h.jpg


43995292062_449ef900cb_h.jpg


44043680191_d7894672e5_k.jpg


44043680981_f8620b68bf_k.jpg


44043681791_7760213733_k.jpg


44043682281_93437899b1_k.jpg


44043682721_3c7afc18f7_k.jpg


44043684091_42fbaf137f_k.jpg


44043685181_5f25cd5642_k.jpg


44043686101_dad47013c4_k.jpg


44043687321_9ac48dc51e_k.jpg


44043719761_a6eb087612_h.jpg


44985365741_c55de43c24_k.jpg


44985384551_96b13998d2_k.jpg


45079454622_7aff15954c_k.jpg


45136613291_c1cf50715f_h.jpg


45698816444_10a2b8925f_k.jpg


45876138391_724c340131_k.jpg


45876140461_cfc8ba386c_k.jpg


45876142131_1b0b95a966_k.jpg


45876142151_eeb59d7626_k.jpg


49231872943_463791bce9_h.jpg


49232335846_685005e200_h.jpg


49232558817_b2d492334b_h.jpg


49232558917_7170f4fc3f_h.jpg


49232559342_7fa915fee5_h.jpg


49435165191_8e97e201eb_k.jpg


49435386357_bcaf9e741e_k.jpg

----------------------------------

Tạm thời hết ảnh

Các bác đã đi tắm cả chưa? :))))
 
Top
amung
X