Tml nào nói kích em này nên giờ nó muốn gặp để đo

malepigrphang

Uid: 610
Đại úy
Anh em xem rồi liên lạc với ẻm để gặp và đo nó rộng bao nhiêu rồi về viết report nhé :boythink: T đã check số điện thoại và ẻm có Zalo nha.
.


LoanNguyenTikTok_Screenshot_20240704-091118.png
 
Top
amung
X